benner-6Banner-5lancing-gerakan-menghapal-qur--an
Selamat atas terselenggaranya Rapat Kerja Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat Tahun 2016
Mutiara Hikmah

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS. al-Baqarah: 188

Jadwal Kegiatan
<< February 2016 >>
MnSnSlRbKmJmSb
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28290102030405

Pengumuman
Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji
15-04-2015 23:36:55

Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji


Edaran Pelaksanaan Anggaran
25-01-2015 17:23:57

Surat Edaran Pelaksanaan Anggaran TA 2015 silahkan klik disini


Silaturahmi Idul Fitri 1435 H
05-08-2014 19:38:29

Undangan Silaturahmi Idul Fitri 1435 H Silahkan Klik Disini


Edaran Optimalisasi Website
14-08-2013 23:36:57

Edaran Optimalisasi Website Tasikmalaya.kemenag.go.id Klik disini


Admin Online
Admin I
Admin II
Link
Kemenag-RILPSE-Jabare-MPAE-DocMonitoring-PencairandumAS
Informasi
Himbauan-pencairan-anggaran-Bantuan-Siswa-Miskin--BSM-Jadwal-Pembinaan-Penyuluh-Agama-Islam-Non-PNSJuklak-MenghafalEdaran-optimalisasi-website-tasikmalaya-kemenag-go-idPID
Beranda » PD Pontren » Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pontren 1. MUQODDIMAH

Dalam rangka penyediaan data pondok pesantren yang akurat, pemetaan potensi pondok pesantren, dan standarisasi penggunaan kitab kuning pada pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya perlu terlebih dahulu adanya pemahaman yang sama dari praktisi pesantren tentang konsep kepesantrenan. Konsep kepesantrenan dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya sendiri telah dirumuskan oleh Seksi PD. Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2013 ini dengan merujuk kepada regulasi dan kajian kepesantrenan yang ada yang kemudian dilakukan dikusi dengan praktisi pondok pesantren dan akademisi. Persepsi yang sama ini sangat penting sebagai pijakan agar mutu penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dapat terus ditingkatkan.

 

Konsep kepesantrenan yang telah dirumuskan meliputi pengertian, kriteria, kategorisasi, penjenjangan dan kitab kuning yang digunakan pada masing-masing jenjang/marhalah. Rumusan-rumusan ini penting untuk dijadikan panduan dalam upaya pendataan, pemetaan potensi, dan standarisasi penggunaan kitab kuning. Rumusan-rumusan ini juga menjadi patokan bagi pondok pesantren itu sendiri dalam melihat kapasitas lembaganya.    

 

 1. PENGERTIAN

 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, akhlaq mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk pembangunan kehidupan yang Islami di masyarakat.

(Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan).

 

 1. KRITERIA/SYARAT

 

 1. Adanya pengajar (kyai, ajengan, ustadz, ustadzah)
 2. Adanya sumber ajar baik kitab uning maupun Turats dan adanya proses belajar megajar.

Idealnya menyelenggarakan minimal satu Marhalah selain Marhalah Tamhidiyah. Satu marhalah mengajarkan minimal 60 % fan/cabang ilmu (lihat pada point F).

 1. Santri mondok minimal 20 orang,
 2. Masjid/mushola,
 3. Asrama santri

Idealnya memiliki sarana pendukung seperti kelas, perpustakaan, MCK, sarana olahraga, Poskestren dan sarana pengembangan wirausaha/life skill)

 1. KATEGORI

 

SALAFIYAH : Pondok pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan khas pondok pesantren.

 

ASHRIYAH/MODERN : Pondok pesantren yang mengadopsi sistem madrasah dan memiliki kurikulum yang mengacu kepada kurikulum standar nasional. Kegiatan pembelajarannya berjenjang.

Memiliki lembaga pendidikan formal minimal setingkat Madrasah Ibtidaiyah yang pengelolaannya di bawah manajemen pondok pesantren.

 

 1. PENJENJANGAN/MARHALAH

 

 • TAMHIDIYAH (PERSIAPAN)
 • IBTIDAIYAH
 • TSANAWIYAH
 • ‘ALIYAH

 

Catatan : Istilah yang digunakan di atas berbeda dengan istilah yang dikenal pada sekolah formal/madrasah. Penjenjangan ini tidak mengenal usia dan disesuaikan dengan kemampuan santri.

 

 1. KITAB RUJUKAN STANDAR KABUPATEN TASIKMALAYA

MARHALAH TAMHIDIYAH/PERSIAPAN

No.

FAN/CABANG ILMU

NAMA KITAB

1.

AL-QUR’AN/IMLA

 • BTQ dengan metode tertentu
 • Tahfidz Juz’amma/surat-surat pendek

2.

HADITS

 • Hadits-hadits fadhail
 • Do’a-do’a
 • 101 hadits

3.

TAJWID

 • Tuhfatul athfal/nadzom
 • Tajwid Bahasa Indonesia

4.

AKHLAQ

 • Akhlaq lil Banin wal Banat jilid 1

5.

NAHWU

 • Matan Awamil
 • Pengenalan Ta’rif Ilmu Nahwu

6.

SHARAF

 • Al-amtsilah at-Tashrifiyyah
 • Matan Bina

7.

BAHASA ARAB

 • Ra’sun sirah (syi’iran Bahasa Arab)
 • Bahasa Arab 1A (M. Abdey Rathomi)

8.

FIQIH

 • Tuntunan Sholat/lengkap
 • Matan Safinatunnaja
 • Fiqhul Wadih 1
 • Durusul Fiqhiyah 1

9.

TAUHID

 • Aqidatul Awam
 • Durusul Aqoidi Diniyah 1

10.

TARIKH

 • Qishosul Anbiya (versi Bhs. Indonesia)

 

MARHALAH IBTIDAIYAH

 

No.

FAN/CABANG ILMU

NAMA KITAB

1.

AL-QUR’AN

 • Tahfidz Juz’amma
 • Tahfidz Juz 1
 • Tahfidz surat-surat pilihan

2.

HADITS

 • Al-Arbain an-Nawawiyah

3.

AKHLAQ

 • Akhlaq lil Banin wal Banat jilid 2 dan 3
 • Ta’limul Muta’alim
 • Taisirul Kholaq

4.

IMLA/KHAT

 • Mabadi Qiroatil ’Arabiyyah

5.

NAHWU

 • Al-Ajurumiyah
 • Imrithi

6.

SHOROF

 • Al-amtsilah at-Tashrifiyyah
 • Aqa’idul ‘Ilal
 • Shorful Kaelani

7.

BAHASA ARAB

 • Ta’limul Lughatil ‘Arabiyyah
 • Bahasa Arab 1B
 • Al’Arabiyah Baina Aidayika

8.

FIQIH

 • Fathul Qorib
 • Durusul Fiqhiyah 2 - 3
 • Fiqhul Wadhih 2 – 3
 • Syarah Safinatunnaja

9.

TAUHID

 • Tijanud Daruri
 • Jawahir al-Kalamiyah
 • Durusul Aqoid Diniyah 2 -3
 • Tsu’bul Iman

10.

TAJWID

 • Tuhfatul athfal

11.

TARIKH

 • Khulasoh Nurul Yaqin 1

 

 

MARHALAH TSANAWIYAH

 

No.

FAN/CABANG ILMU

NAMA KITAB

1.

AL-QUR’AN/TAFSIR

 

 • Tafsir al-Jalalain
 • Tahfidz Juz 30, Juz 1 dan Juz 2
 • Tahfidz surat-surat pilihan

2.

ULUMUL QUR’AN

 • At-Tibyan fi ’ulumil Qur’an

3.

HADITS

 

 • Bulughul Maram
 • Mukhtarul Ahadits
 • Riyadussholihin

4.

ULUMUL HADITS

 • Ilmu Musthalahil Hadits
 • Taisiru Musthalahil Hadits
 • Minhatul Mugits

 

 

 

Lanjutan MARHALAH TSANAWIYAH

5.

AKHLAQ

 • Ta’limul Muta’alim
 • Sulamuttaufiq
 • Nashoihul ‘Ibad
 • Bidayatul Hidayah
 • Risalah Muawanah
 • Irsyadul ‘Ibad
 • Kifayatul Atqiya

6.

FIQH

 • Fathul Qorib
 • Kifayatul Akhyar

7.

USHUL FIQH

 • Al-Waraqat
 • Lathoiful Isyarah

8.

NAHWU

 • Mutamimah
 • Alfiyah Ibnu Malik
 • Imrithi

9.

SHARAF

 • Alfiyah Ibnu Malik
 • Yaqulu

10.

TARIKH

 • Nurul Yaqin
 • Rohiqul Makhtum

11.

BALAGHAH

 • Pokok-pokok ilmu Balaghah
 • Al-Bayan
 • Al-Jauharul Maknun

12.

TAUHID

 • Jawahirul Kalamiyah
 • Sanusi
 • Jauharuttauhid
 • Kifayatul Awam

 

MARHALAH ‘ALIYAH

 

No.

FAN/CABANG ILMU

NAMA KITAB

1.

AL-QUR’AN/TAFSIR

 

 • Tafsir al-Jalalain
 • Sofwatuttafasir
 • Al-Maraghi
 • Ibnu Katsir

2.

ULUMUL QUR’AN

 • Al-Itqan fi ’Ulumil Qur’an

3.

HADITS

 

 • Bukhori Muslim
 • Subulussalam
 • Riyadussholihin
 • Taodhihul Ahkam

4.

ULUMUL HADITS

 • Taisiru Musthalahil Hadits
 • Ushulul Hadits

5.

FIQH

 • I’anatuttholibin
 • Fathul Mu’in
 • Kifayatul Akhyar

Lanjutan MARHALAH ‘ALIYAH

6.

USHUL FIQH

 • al-Luma’
 • Abdul Wahab Kholaf
 • Jam’ul Jawami’
 • Ghoyatul Wushul

7.

NAHWU

 • Alfiyah Ibnu Malik
 • Mughni Labib

8.

ARUDH

 • Mukhtashor Syaafi

9.

BALAGHAH

 • ’Uqudul Juman
 • Samarkondi
 • Sulamul Munarok
 • Balaghotul Wadhihah

10.

TAUHID

 • Al-Milal wan Nihal
 • Ummul Barahin

11.

AKHLAQ

 • Minhaajul ‘Abidin
 • Hikam
 • Bughyatul Mustarsyidin
 • Tanbiihul Mughtarrin
 • Ihyaau ‘Ulumiddin

12.

ILMU FALAK

 • Ad-Durusul Falakiyyah
 • Sulamunnairen

 

CATATAN :

Nama kitab rujukan ini hanya merupakan gambaran umum penggunaan kitab kuning pada pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Pada perkembangannya, dimungkinkan adanya penambahan nama kitab rujukan berdasarkan masukan dari pihak terkait.

Pada setiap Marhalah, pondok pesantren dapat memasukkan MULOK khas pondok pesantren masing-masing baik bersifat keilmuan ataupun keahlian.

 

 1. PENUTUP

 

 

Rumusan ini merupakan upaya PD. Pontren Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaring data pondok pesantren, memetakan potensinya, dan standarisasi penggunaan kitab kuning. Melalui rumusan ini diharapkan tercipta persepsi yang sama mengenai apa dan bagaimana pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

Wallohu A’lam Bisshowab

 

Tasikmalaya, 12 April 2013

Kepala Seksi PD. Pontren

 

 

 

 

Drs. H. JAJANG JUBIRNAS HA, MM.

NIP. 19621013 199403 1 001

Tanggapan
Nama: *
E-mail: *
Tanggapan:
Barapa hasil dari:SECURE = 
idul-fitri
Stop-Korupsi
PID